Сульфат магнію: інструкція з застосування та його види.

Сульфат магнію для рослин

Сірка в природі зустрічається як у вільному стані, так і у вигляді різних неорганічних і органічних сполук. В ґрунті сірка представлена у формі сульфатів, сульфідів, різноманітних органічних сполук. Накопичення органічних сполук сірки в ґрунтах відбувається за рахунок рослинних решток, мікроорганізмів і в меншій мірі тварин. Органічна речовина, накопичена в грунті, піддається мінералізації, в результаті якої утворюються сірковмісні мінеральні продукти, необхідні для живлення рослин.

 

 

Однак, недбале господарювання та зменшення кількості внесення органічних добрив призвело до виникнення дефіциту сірки в переважній кількості ґрунтів України. Візуальні ознаки нестачі сірки подібні до симптомів дефіциту азоту. Варто також зауважити, що за сірчаного голодування відбувається уповільнення надходження азоту в рослини. 

Сульфат Магнію
Колообіг сірки в природі

Кількість сірки, яка необхідна для формування однієї тонни врожаю

Культура Кількість сірки (кг)
Ріпак озимий 32-72
Ріпак ярий 8-20
Ячмінь ярий 4-5
Пшениця яра 3-4
Соя 7-8
Картопля 2-4
Найбільшу кількість сірки містять: ріпак, соняшник, соя, горох, кукурудза, значно менше – зернові культури і картопля. У насінні і листі, багатих білком, сірки міститься більше, ніж в стеблах і коренях (бульбах).

Найбільш ефективним способом нейтралізувати дефіцит сірки є підживлення сірковмісними добривами. Проте, при виборі добрива, необхідно зважати на форму елементів живлення, що містяться в ньому. Насамперед вони повинні легко дисоціювати, тобто повністю розчинятися у воді, не містити шкідливих домішок і вільної сульфатної кислоти. Це дасть змогу рослинам швидко засвоїти сірку та відновити фізіолого-біохімічні процеси.

Саме такі властивості має сульфат магнію, від виробників: хімічне підприємство «Альвернія» та «Siarkopol», Польща. 

Добрива для ліквідації дефіциту сірки:

Сульфат Магнію кристалічний

Сульфат магнію кристалічний MgO-16%, SO3-30%, використовується для позакореневого підживлення рослин.

Cульфат Магнію Гранульований

Сульфат магнію гранульований MgO-17%, SO3-35%, застосовується для внесення в ґрунт: в основне, або в рядок при посіві.

Використовуючи сірчані добрива прикоренево або позакоренево можна в найкоротші терміни задовольнити потребу сільськогосподарських культур як в сірці, так і в магнію.

Норми внесення сульфату магнію по листу:

Кожна сільськогосподарська ділянка має свої власні умови та потреби, стандартні норми внесення можуть служити вихідним пунктом для визначення оптимальних доз сульфату магнію:

  1. Озима пшениця: Від 15 до 25 кг/га.
  2. Ячмінь: Рекомендована доза варіюється від 15 до 30 кг/га.
  3. Озимий ріпак: Для озимого ріпаку рекомендована норма внесення складає від 20 до 40 кг/га.
  4. Кукурудза: Для кукурудзи рекомендовані норми внесення сульфату магнію по листу коливаються від 10 до 20 кг/га.
  5. Соняшник: Рекомендована доза сульфату магнію для соняшнику зазвичай становить від 10 до 25 кг/га.

Сульфат магнію розчиняють у воді у співвідношенні 1-2 кг. / 100 літрів. Відповідно, розрахунок сульфат магнію на 10 л води: 100-200 грам. 

Варто зауважити, що конкретні норми внесення можуть відрізнятися залежно від властивостей ґрунту, погодних умов, фази росту культури та інших факторів. Ретельний аналіз індивідуальних умов кожної ділянки допоможе встановити оптимальні дози сульфату магнію та забезпечити максимальний врожай.

Щоб отримати консультацію з приводу використання або замовлення добрив телефонуйте, або заповніть форму натиснувши кнопку:

Call Now Button