Підживлення картоплі мінеральними та мікродобривами

Підживлення картоплі

Картопля – культура, яка потребує високого рівня догляду та підживлення, щоб дати гарний врожай. Використання правильного добрива може позитивно позначитися на якості та кількості урожаю. Одним з найкращих добрив під картоплю є азотні добрива. Азот впливає на ріст рослин та формування кореневої системи, що в свою чергу впливає на якість та кількість урожаю.

Картопля, як культура характеризується досить високими вимогами щодо живлення. Протягом вегетації вона виносить значно більше поживних речовин, ніж зернові культури і льон, але менше, ніж цукровий буряк та кормові коренеплоди. Із врожаєм бульб 100 ц/га та відповідної кількості гички виноситься (кг/га): N − 40-60, P2O5 − 15-20, K2O − 70-90 СаО − 40 та МgО − 20, а також (г/га): В − 25, Mn − 70, Сu − 20, Zn − 65.

Іншим важливим аспектом при виборі добрива для картоплі є співвідношення макроелементів. Найкращим вибором буде добриво зі співвідношенням NPK 16-16-16 або 15-15-15. Це дозволить забезпечити рослини необхідними мінералами для здорового росту та розвитку, а також дозволить підвищити стійкість до хвороб та шкідників.

Повноцінне, збалансоване живлення основними елементами зумовлює технологічні, продовольчі та насіннєві якості бульб картоплі. Однак для нормального росту, розвитку та отримання високих врожаїв бульб картоплі, крім азоту, фосфору та калію рослинам необхідні в достатній кількості такі елементами, як магній та кальцій, а також бор, марганець, молібден, мідь, залізо і цинк. Як захід оптимізації живлення картоплі всіма необхідними елементами, спеціалісти компанії “ЗнамагроГрупп” рекомендують впроваджувати комплексні програми підживлення. Добрива Інтермаг, що використовуються в цих програмах, містять грамотно збалансований набір макро- та мікроелементів, необхідних для картоплі. Мікроелементи, які входять до складу мікродобрива, знаходяться в легкодоступній для рослин хелатній формі, що забезпечує їх повне, якісне та ефективне засвоювання листковою поверхнею.

Рекомендації щодо підживлення картоплі:

Згідно розроблених рекомендацій перше підживлення добривами Інтермаг, при вирощуванні картоплі, необхідно проводити в період формування надземної маси. В цей час коренева система ще розвинута слабо і забезпечення рослин всіма елементами живлення обмежене. Тому проведення підживлення, на цьому етапі розвитку картоплі комплексним добривом Інтермаг – Картопля (2 л/га) спільно з Інтермаг – Бор в нормі 1 л/га, покращує процеси розвитку коренів та формування бульб. Одночасно з добривами Інтермаг для забезпечення рослин картоплі магнієм, доцільно вносити водорозчинний сульфат магнію (5 кг на 100 л.). Його роль у формуванні врожаю бульб картоплі надзвичайно велика – збільшується кількість бульб, посилюється синтез крохмалю.

Друге підживлення мікродобривом Intermag – Картопля потрібно проводити в період формування бульб – бутонізація. Застосування його в даний період спільно з хелатом цинку (Хелат Zn-14)  дозволяє інтенсифікувати відтік вуглеводів з листків у бульби та підвищити в них вміст крохмалю. Це в підсумку дає можливість покращити якість бульб та їх лежкість.

Підживлення картоплі гуматом калію:

Використання рідкого гумату калію на картоплі може значно покращити розвиток цієї культури. Завдяки своїй унікальній формулі, рідкий гумат калію забезпечує картоплю необхідними мікроелементами, що сприяють формуванню міцних кореневих систем і підвищенню стійкості до хвороб. Крім того, використання рідкого гумату калію на картоплі сприяє покращенню поглинання вологи та живильних речовин, що сприяє збільшенню урожайності та поліпшенню якості картоплі.

Рідкий гумат калію рекомендовано використовувати на картоплі в різні періоди її росту. Перше внесення можна здійснити перед посадкою картоплі або під час поливу молодих рослин. Далі, під час активного росту картоплі, рекомендується провести друге підживлення. Для цього можна використовувати розчин рідкого гумату калію, розведений згідно з рекомендаціями виробника. Застосовуючи рідкий гумат калію на картоплі відповідно до вказаних термінів та рекомендацій, ви забезпечите рослини необхідними мікроелементами, що сприятимуть їх здоровому росту, розвитку кореневої системи та підвищенню урожайності.

Які мінеральні добрива застосовувати для підживлення картоплі?

Тарногран – це мінеральне добриво, яке містить високі концентрації азоту, фосфору та калію. Його рекомендується застосовувати під час вирощування картоплі. Тарногран має гранульовану форму, що забезпечує його рівномірний розподіл під час внесення на грунт. Це добриво має довготривалу дію, тому внесення його в землю потрібно проводити заздалегідь до посадки картоплі.

Впровадивши комплексну програму підживлення картоплі, Ви отримаєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.

Call Now Button