Підживлення картоплі мінеральними та мікродобривами

Підживлення картоплі

Картопля – найважливіша продовольча, кормова та технічна культура. Але перед усім це важливий продукт харчування. В народі її називають другим хлібом.

Картопля, як культура характеризується досить високими вимогами щодо живлення. Протягом вегетації вона виносить значно більше поживних речовин, ніж зернові культури і льон, але менше, ніж цукровий буряк та кормові коренеплоди. Із врожаєм бульб 100 ц/га та відповідної кількості гички виноситься (кг/га): N − 40-60, P2O5 − 15-20, K2O − 70-90 СаО − 40 та МgО − 20, а також (г/га): В − 25, Mn − 70, Сu − 20, Zn − 65.

Повноцінне, збалансоване живлення основними елементами зумовлює технологічні, продовольчі та насіннєві якості бульб картоплі. Однак для нормального росту, розвитку та отримання високих врожаїв бульб картоплі, крім азоту, фосфору та калію рослинам необхідні в достатній кількості такі елементами, як магній та кальцій, а також бор, марганець, молібден, мідь, залізо і цинк. Як захід оптимізації живлення картоплі всіма необхідними елементами, спеціалісти компанії “ЗнамагроГрупп” рекомендують впроваджувати комплексні програми підживлення. Добрива Інтермаг, що використовуються в цих програмах, містять грамотно збалансований набір макро- та мікроелементів, необхідних для картоплі. Мікроелементи, які входять до складу мікродобрива, знаходяться в легкодоступній для рослин хелатній формі, що забезпечує їх повне, якісне та ефективне засвоювання листковою поверхнею.

Рекомендації щодо підживлення картоплі:

Згідно розроблених рекомендацій перше підживлення добривами Інтермаг, при вирощуванні картоплі, необхідно проводити в період формування надземної маси. В цей час коренева система ще розвинута слабо і забезпечення рослин всіма елементами живлення обмежене. Тому проведення підживлення, на цьому етапі розвитку картоплі комплексним добривом Intermag – Картопля (2 л/га) спільно з Інтермаг – Бор в нормі 1 л/га, покращує процеси розвитку коренів та формування бульб. Одночасно з добривами Інтермаг для забезпечення рослин картоплі магнієм, доцільно вносити водорозчинний сульфат магнію (5 кг на 100 л.). Його роль у формуванні врожаю бульб картоплі надзвичайно велика – збільшується кількість бульб, посилюється синтез крохмалю.

Друге підживлення мікродобривом Intermag – Картопля потрібно проводити в період формування бульб – бутонізація. Застосування його в даний період спільно з хелатом цинку (Хелат Zn-14)  дозволяє інтенсифікувати відтік вуглеводів з листків у бульби та підвищити в них вміст крохмалю. Це в підсумку дає можливість покращити якість бульб та їх лежкість.

Впровадивши комплексну програму підживлення картоплі, Ви отримаєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.