Підживлення кукурудзи мінеральними та мікродобривами

Підживлення кукурудзи

Кукурудза – одна із самих найпоширеніших сільськогосподарських культур. У світовому землеробстві, в тому числі і в Україні, її використовують в якості універсальної культури – на корм худобі, для продовольчих та технічних потреб – виготовлення круп та муки, харчового крохмалю та рослинної олії, декстрину та етилового спирту і т.д.

Чим цінна кукурудза?

Кукурудзаза кормовими властивостями та показниками врожайності одна із найбільш цінних культур. Провідну позицію вона також займає і в світовому виробництві зерна, поступаючись тільки таким культурам як пшениця та рис. Однак за своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності та якісними показниками продукції, кукурудза переважає інші зернові культури. Вона найефективніше реагує на оптимізацію умов розвитку рослин, які створюються шляхом використання науково обґрунтованих технологій: дотримання сівозмін, обробіток грунту, внесення добрив та засобів захисту рослин.

Періоди підживлення кукурудзи основними елементами

У розвитку кукурудзи можна виділити два важливих періоди щодо живлення основними елементами: період утворення 4-6 листків і період від появи 7-9 листків до повного викидання волоті. Важливу роль в ці етапи живлення кукурудзи відіграють мікроелементи. Вони сприяють не тільки кращому засвоюванню основних елементів, але й покращенню фізіологічних процесів в рослині. На сьогоднішній день, спеціалістами компанії “ЗнамагроГрупп”, в ряді великих фермерських господарств впроваджені комплексні програми підживлення кукурудзи мікродобривами та вже отримані чудові результати. Прибавка врожаю при позакореневому підживленню в середньому становила 10,5 центнерів з гектара (з 70 ц/га без обробітку до 80,5 ц/га – при проведенні двохразового підживлення мікродобривами для кукурудзи від Інтермаг).

Коли вносити добрива для кукурудзи

Технологія підживлення кукурудзи добривами Інтермаг ґрунтується на проведенні позакореневого обробітку. Він здійснюються в критичні фази росту культури, під час яких спостерігається найбільша потреба в елементах живлення (особливо в мікроелементах). Одним із таких етапів в розвитку кукурудзи є період 4-6 листків. В цей час коренева система рослин ще розвинута слабо і поглинання поживних речовин із грунту обмежене. Тому застосування водорозчинних добрив Intermag – Фосфоро-Цинк в поєднанні з Intermag – Кукурудза дозволяє оптимізувати розвиток кореневої системи та підсилити використання рослинами елементів живлення з ґрунту і добрив. Це дає можливість прискорити повноцінне закладання репродуктивних органів (качанів) та отримати, в підсумку, високий урожай.

Ефективними також є мікродобрива для кукурудзи у період 7-9 листків. Підживлення в цей час сприяє підсиленому споживанню основних елементів з ґрунту. Підвищується хворобо- і посухостійкість рослин та покращуються якісні показники врожаю. Для забезпечення таких умов, в даний період, рекомендовано вносити комплексне добриво Інтермаг – Кукурудза та хелат цинку (Хелат Zn-15). Застосування останнього, при вирощуванні кукурудзи, є обов’язковим, оскільки за його участі в рослинах синтезується хлорофіл, амінокислоти та вітаміни групи В, Р, С. При наявній нестачі цинку на рослинах можливе погане зав’язування качанів. Одночасно з добривами Інтермаг при проведенні підживлень рекомендується вносити водорозчинний сульфат магнію. Також можна застосовувати розчин карбаміду, а за необхідності (попередньо перевірений на сумісність) пестицид.

Впровадивши комплексну програму підживлення кукурудзи, Ви отримаєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.