Підживлення кукурудзи мінеральними та мікродобривами

Підживлення кукурудзи

Підживлення кукурудзи є однією з ключових складових успішного вирощування цієї культури. Рекомендується застосовувати комплексне підживлення, яке включає як макро-, так і мікроелементи. Для кукурудзи дуже важливі елементи, такі як азот, фосфор, калій, а також бор, цинк, марганець та інші мікроелементи.

Чим цінна кукурудза?

Кукурудзаза кормовими властивостями та показниками врожайності одна із найбільш цінних культур. Провідну позицію вона також займає і в світовому виробництві зерна, поступаючись тільки таким культурам як пшениця та рис. Однак за своїм біологічним потенціалом, рівнем продуктивності та якісними показниками продукції, кукурудза переважає інші зернові культури. Вона найефективніше реагує на оптимізацію умов розвитку рослин, які створюються шляхом використання науково обґрунтованих технологій: дотримання сівозмін, обробіток грунту, внесення добрив та засобів захисту рослин.

Періоди підживлення кукурудзи основними елементами

У розвитку кукурудзи можна виділити два важливих періоди щодо живлення основними елементами: період утворення 4-6 листків і період від появи 7-9 листків до повного викидання волоті. Важливу роль в ці етапи живлення кукурудзи відіграють мікроелементи. Вони сприяють не тільки кращому засвоюванню основних елементів, але й покращенню фізіологічних процесів в рослині. На сьогоднішній день, спеціалістами компанії “ЗнамагроГрупп”, в ряді великих фермерських господарств впроваджені комплексні програми підживлення кукурудзи мікродобривами та вже отримані чудові результати. Прибавка врожаю при позакореневому підживленню в середньому становила 10,5 центнерів з гектара (з 70 ц/га без обробітку до 80,5 ц/га – при проведенні двохразового підживлення мікродобривами для кукурудзи від Інтермаг).

Чим підживити кукурудзу?

Як проводиться позакореневе підживлення кукурудзи

Обробіток кукурудзи по листу є важливою складовою успішного вирощування культури. Для досягнення найкращих результатів, можна використовувати добрива, такі як Інтермаг Кукурудза. Це мікродобриво містить унікальний комплекс макро- та мікроелементів, які підтримують здоров’я рослин та стимулюють ріст.

Підживлення по листу здійснюється в критичні фази росту культури, під час яких спостерігається найбільша потреба в елементах живлення (особливо в мікроелементах). Одним із таких етапів в розвитку кукурудзи є період 4-6 листків. В цей час коренева система рослин ще розвинута слабо і поглинання поживних речовин із грунту обмежене. Тому застосування водорозчинних добрив Intermag – Фосфоро-Цинк в поєднанні з Intermag – Кукурудза дозволяє оптимізувати розвиток кореневої системи та підсилити використання рослинами елементів живлення з ґрунту і добрив. Це дає можливість прискорити повноцінне закладання репродуктивних органів (качанів) та отримати, в підсумку, високий урожай.

Мікродобрива ефективні також у період 7-9 листків. Підживлення в цей час сприяє підсиленому споживанню основних елементів з ґрунту. Підвищується хворобо- і посухостійкість рослин та покращуються якісні показники врожаю. Для забезпечення таких умов, в даний період, рекомендовано вносити комплексне добриво Інтермаг – Кукурудза та хелат цинку (Хелат Zn-15). Застосування останнього, при вирощуванні кукурудзи, є обов’язковим, оскільки за його участі в рослинах синтезується хлорофіл, амінокислоти та вітаміни групи В, Р, С. При наявній нестачі цинку на рослинах можливе погане зав’язування качанів. Одночасно з добривами Інтермаг при проведенні підживлень рекомендується вносити сульфат магнію семиводний. Також можна застосовувати розчин карбаміду, а за необхідності (попередньо перевірений на сумісність) пестицид.

Також рекомендуємо ознайомитися з мікродобривом Аміно Ультра Cu-24. Перевагою мікродобрива є хелатна форма та невеликі витрати: норма внесення приблизно 1-2 літри/гектар.

Розчин добрива потрібно розпиляти на листки рослин, обробивши їх з обох сторін. При цьому важливо дотримуватися рекомендованої дози добрива та розведення води.

Перед проведенням підживлення кукурудзи по листу, рекомендується перевірити рівень pH ґрунту. Якщо рівень pH не підходить для кукурудзи, потрібно спочатку провести кислотно-лужну корекцію та за необхідності провести вапнування ґрунту. При недостатньому рівні азоту в грунті, підживлення по листу стає ще важливішим, так як рослини можуть не отримати достатню кількість цього макроелемента.

Застосування гумату калію

Гумат калію є цінним добривом для кукурудзи і може бути використаний у різні періоди росту рослин. Першу обробку рекомендується проводити під час посіву або перед ним, додавши гумат калію до розчину для обробки насіння. Це допоможе стимулювати розвиток кореневої системи і посилення адаптації рослин до стресових умов.

Під час активного росту кукурудзи рекомендується провести другу обробку. Це може бути здійснено шляхом поливу або внесенням розчину добрива на листя рослин. Цей процес сприятиме забезпеченню кукурудзи необхідними мікроелементами, покращенню фізіологічних процесів і зростанню врожаю.

Використовуючи рідкий гумат калію на кукурудзі відповідно до рекомендацій, ви зможете підвищити якість і урожайність рослин, забезпечити їх здоровим ростом і розвитком, а також зменшити негативний вплив стресових умов на культуру.

 

Підживлення кукурудзи карбамідом

Карбамід, також відомий як сечовина, є одним з найпоширеніших мінеральних добрив, яке використовують для підживлення кукурудзи. Це добриво містить в собі значну кількість азоту, який є важливим макроелементом для здорового росту рослин.

Для визначення кількості карбаміду, необхідного для підживлення кукурудзи, потрібно враховувати такі фактори, як:

  • рівень врожайності;
  • погодні умови;
  • тип грунту;
  • інші використані добрива.

Оптимальна кількість карбаміду на гектар кукурудзи може коливатися від 100 до 300 кг. Ця кількість залежить від типу грунту та його плодючості, кліматичних умов, врожайності та віку рослин. Тому перед застосуванням карбаміду на кукурудзу, рекомендується провести аналіз грунту та звернутися до спеціалістів з питань добрив та підживлення культур.

Також слід звернути увагу на те, що карбамід – це не єдиний вид добрива для кукурудзи. Використання різних типів добрив залежить від фази росту кукурудзи та її потреб у поживних речовинах. Для підживлення кукурудзи можуть застосовуватися інші типи добрив, наприклад, азотні, фосфорні та калійні.

Висновок

Впровадивши комплексну програму підживлення кукурудзи, Ви отримаєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.

Купити мікродобрива для кукурудзи можна звернувшись до менеджерів ТОВ ЗнамагроГрупп.

Вас також може зацікавити:

Call Now Button