Підживлення пшениці мінеральними та мікродобривами

Добрива на озиму пшеницю

Підживлення озимої пшениці – відповідальний та комплексний захід, який потребує не аби якої пильності. Озима пшениця – головна продовольча культура в Україні. Вона дає стійкі врожаї в основних районах вирощування та характеризується високою залежністю до внесення добрив. Особливості росту та розвитку рослин озимої пшениці та засвоювання поживних речовин визначає її високі вимоги до родючості ґрунту. При врожайності 70-85 ц/га зерна та відповідної кількості соломи озима пшениця виносить, кг/га: азоту – 196-221, фосфору – 84-103, калію – 108-132, а також (г/га): (Fe) – 570-1210, (B) – 90, Mn – 160-700, Cu – 40-120, Zn – 115-515. Тож, озима пшениця може давати високі врожаї тільки на достатньо забезпечених ґрунтах елементами живлення, або після внесення достатньої кількості органічних та мінеральних добрив.

Внесення добрив на пшеницю:

Система підживлення озимої пшениці включає 3 основних прийоми:

  • основне внесення (доза залежить від попередника та родючості ґрунту);
  • припосівне внесення;
  • підживлення протягом вегетації.

Результати численних досліджень та сільськогосподарська діяльність свідчать, що при вирощуванні зернових культур можна виділити три основних “критичних” етапи, під час яких спостерігається найбільша потреба в елементах живлення (особливо в мікроелементах):

  1. Сходи (позакореневе підживлення дозволяє підготувати рослину до зимівлі);
  2. Кущіння (на цьому етапі листкове підживлення забезпечує активацію морфо-фізіологічних процесів);
  3. Вихід в трубку (при позакореневому підживленні, в дану фазу, якісно покращується формування та розвиток зерен).
Суперфосфат

Як підживлювати пшеницю?

На кожному із трьох вище перелічених етапів доцільно впроваджувати комплексні програми підживлення пшениці, розроблені спеціалістами компанії “ЗнамагроГрупп” для зернових культур. Виходячи із розроблених рекомендацій, восени для поліпшення зимо- та морозостійкості озимої пшениці (накопичення цукрів) рекомендується проводити позакореневе підживлення добривом ІнтермагЗернові. За своїм складом дане добриво містить грамотно збалансований набір макро- та мікроелементів, необхідних для зернової групи рослин. Мікроелементи, які входять до складу, знаходяться в легкодоступній, хелатній формі, що гарантує їх повне, якісне та ефективне засвоювання листовою поверхнею.

Добрива на пшеницю

Весною, в період кущення – початок виходу рослин в трубку, під час якого проходить диференціація колоса (формування кількості зерен у колосі) необхідно проводити друге підживлення озимої пшениці комплексним добривомІнтермаг-Зернові. Комбінувати його потрібно спільно з хелатом міді (Хелат Cu-15). Оскільки при нестачі міді в ґрунті гальмується ріст генеративних органів, зменшується інтенсивність фотосинтезу та синтез білка, що в підсумку позначається на врожайності пшениці. Особливо це відчувається при інтенсивній технології вирощування культури.

Для забезпечення рослин в цей період азотом і сіркою, застосування добрива Інтермаг рекомендується поєднувати з розчином карбаміду та сульфату магнію, а при необхідності також з відповідним (попередньо перевіреним на змішування) пестицидом.

Третє підживлення пшениці (якісне) – добривом Інтермаг-Зернові проводять на початку колосіння рослин озимої пшениці. Для кращого засвоювання поживних речовин та активізації метаболічних процесів в рослині, рекомендується застосовувати мікродобриво Інтермаг-Титан, яке виступає активатором життєвих процесів в рослині.

Впровадивши комплексну програму підживлення зернових культур, Ви отримуєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному із етапів внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.

Мікродобрива для пшениці:

Call Now Button