Підживлення ріпаку мінеральними та мікродобривами

Підживлення ріпаку

Ріпак –надзвичайно цінна олійна культура, одне із важливих джерел рослинної олії. Насіння озимого ріпаку містить 45-50 % олії, ярого – до 35%, 24-31% білка, 6-12% клітковини. За площею посіву та валовим виробництвом ріпак є другою олійною культурою в країні, поступаючись лише соняшнику. Залежно від року вирощування під культурою зайняті майже 1-2 % ріллі України.

Внесення добрив під ріпак

Культура характеризується досить високими вимогами щодо живлення. Для отримання оптимального урожаю насіння в межах 30 ц/га і більше під озимий ріпак необхідно внести (кг/га): N − 120-220, P2O5 − 60-140, K2O − 150-180, MgO − 30-50 і SO3 – 50. Потреби культури може заповнити комплексне добриво лінійки Поліфоска.

Забезпечення рослин озимого та ярого ріпаку основними елементами живлення – один із визначних чинників високої продуктивності. Проте, високий врожай рослини можна отримати тільки при достатньому забезпеченні необхідними елементами живлення протягом всього періоду вегетації. Максимальна потреба його в макро- та мікроелементах починається з початком весняної вегетації, та триває до кінця цвітіння. Особливо значну увагу слід приділити живленню ріпаку ранньою весною, коли низька температура призводить до затримки розвитку кореневої системи, що негативно впливає на засвоєння поживних елементів з ґрунту (азоту, сірки, бору, марганцю і молібдену), в яких рослини відчувають гостру потребу в дану фазу розвитку.

Протягом всього періоду вегетації рослин озимого ріпаку можна виділити 3 основних “критичних ” етапи, під час яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах (особливо в мікроелементах):

  1. формування листової розетки (листове підживлення ріпаку дозволяє підготувати рослину до зими);
  2. формування стебла (забезпечує активацію морфо-фізіологічних процесів);
  3. зав’язування та розвиток бруньок, кінець цвітіння (покращує процеси цвітіння, формування та розвитку насіння).

Позакореневе підживлення ріпаку

Цільовим та водночас найбільш ефективним способом компенсації дефіциту мікроелементів в рослинах є позакореневе підживлення – власне таким заходом Ви можете якісно допомогти культурі в критичні періоди росту. Спеціалістами компанії “Знамагро” в ряді великих фермерських господарств впроваджені комплексні програми підживлення ріпаку мікродобривами та отримані чудові результати. При позакореневому підживленні ріпаку прибавка врожаю в середньому становила 4-7 центнерів на гектар (з 28 ц/га без обробітку до 34 ц/га – при проведенні двохразового підживлення мікродобривами Інтермаг).

Технологія підживлення озимого ріпаку водорозчинними добривами Інтермаг, ґрунтується на проведенні позакореневого обробітку мікроелементами восени в період формування розетки і на весні при відновленні вегетації та у фазу бутонізації (зелений бутон). Восени при утворенні 3-5 листків ріпаку, для стимулювання розвитку кореневої системи та підвищення стійкості рослин до несприятливих умов перезимівлі, рекомендується проводити підживлення мікродобривом в дозі 1 л/га. Застосування бору необхідно поєднувати з комплексним добривом Інтермаг – Олійні, що забезпечує стимулювання росту генеративних органів, які формуються в осінній період.

Також рекомендується проводити позакореневе підживлення ріпаку добривом сульфат магнію для рослин. Проводять дві підкормки: 

  1. На початку весняної вегетації.
  2. У фазу зеленого бутона. 

Обробка ріпаку весною

Навесні в умовах тривалих холодів розвиток кореневої системи затримується та обмежується поглинання елементів живлення. Тому першу обробку весою рекомендовано проводити в період поновлення вегетації озимого ріпаку (для ярих сортів – фаза 6-7 листків) добривами Інтермаг – Олійні (2 л/га), Інтермаг – Бор (1 л/га ) та Інтермаг – Молібден (0,5-1 л/га). Для забезпечення рослин в цей період азотом та сіркою, внесення добрив Інтермаг необхідно комбінувати з розчином карбаміду та сульфату магнію.

Ефективним є внесення мікродобрив у фазі бутонізації (зелений бутон). Удобрення на цьому етапі сприяє більш дружньому цвітінню, кращому утворенню квіток та насіння. З метою забезпечення цих умов, рекомендовано вносити спеціально приготовлені для ріпаку комплексні добрива Інтермаг – Олійні поєднуючи з Інтермаг – Бор та Інтермаг – Титан. Застосування останнього дозволяє інтенсифікувати фотосинтез і засвоєння поживних речовин з ґрунту та стимулює процеси запилення та зав’язування плодів.

Впровадивши комплексну програму підживлення ріпаку, Ви отримаєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.

Call Now Button