Підживлення сої мінеральними та мікродобривами

Підживлення сої

Соя – одна з найпоширеніших зернобобових культур. Інтенсивне поширення сої обумовлене великим попитом на її продукцію, яка виступає як джерело високоякісного, за амінокислотним складом білка, так і цінного рослинного масла, що мають харчові та технічні застосування. Боби цієї культури містять в середньому: 37-42% білку, 19-22% олії та до 30% вуглеводів. Завдяки багатому та різноманітному хімічному складу соя широко використовується як харчова, кормова та технічна культура.

Потреби сої в добривах

Соя є економічно ефективною культурою. Вона вирощується з використанням невеликої кількості пестицидів та практично без внесення азотних добрив. Однак потреба рослин в азоті, як і в інших основних елементах живлення, протягом вегетації є досить значною. На формування врожаю 20 ц/га насіння та відповідної кількості соломи, соя виносить з ґрунту (кг/га): 160 – азоту, 70 – фосфору, 90 – калію, 130 – кальцію, 100 – магнію та 80 – сірки. Ці потреби компенсуються комплексними мінеральними добривами, такими як Яра Міла 16 або Поліфоска 8

Проте для нормального росту, розвитку та реалізації свого потенціалу, сої також необхідні в достатній кількості мікроелементи (молібден, бор і цинк). Як захід оптимізації живлення сої всіма необхідними елементами, спеціалісти компанії «ЗнамагроГрупп» рекомендують впроваджувати Підживлення сої по листу використовуючи добрива Інтермаг, що використовуються в цих програмах, містять грамотно збалансований набір макро- та мікроелементів, таких як: бор, молібден та інші. Мікроелементи, які входять до їх складу, знаходяться в легкодоступній для рослин хелатній формі, що забезпечує їх повне, якісне та ефективне засвоювання листковою поверхнею. 

 

Як підживлювати сою карбамідом

Підживлення сої карбамідом є важливою складовою частиною сільськогосподарського процесу, який допомагає забезпечити здоровий ріст і розвиток рослин. Карбамід, який також відомий як сечовина, є одним з найпопулярніших мінеральних добрив, що використовуються для підживлення сої.

Рекомендовані норми внесення карбаміду під сою зазвичай залежать від фази росту рослини. Зазвичай перше підживлення карбамідом проводять на початковій стадії вегетації сої, коли рослини формують листя та стебла. Для цього можна використовувати технологію підживлення сої карбамідом по листу.

Далі, на більш розвинених стадіях сої, можна провести друге підживлення карбамідом. Важливо дотримуватися рекомендованих норм внесення, які можуть варіюватися залежно від конкретних умов вирощування.

Карбамід допомагає забезпечити рослини сої необхідними поживними речовинами, зокрема азотом, який сприяє росту і розвитку рослин. Правильне підживлення сої карбамідом може позитивно вплинути на врожайність та якість продукції.

Норми внесення карбаміду

Норма внесення карбаміду під сою може варіюватися залежно від різних факторів, таких як регіон, ґрунтові умови, сорт сої та фаза росту рослин. Однак, загально рекомендована норма внесення карбаміду під сою становить від 20 до 40 кг/га.

На початковій стадії вегетації, коли соя формує листя та стебла, рекомендується внести приблизно 20 кг карбаміду на гектар. Це допоможе забезпечити рослини необхідним азотом для їхнього росту і розвитку.

На більш розвинених стадіях сої, таких як фаза цвітіння та формування стручків, може бути виправдано збільшення норми внесення карбаміду до 30-40 кг/га. Це сприятиме підтримці енергетичних потреб рослин та формуванню плодів.

Проте, перед внесенням карбаміду під сою, рекомендується консультуватися з агрономом або враховувати рекомендації виробника добрив. Вони зможуть врахувати специфічні умови вирощування та підібрати оптимальну норму внесення для досягнення найкращих результатів.

 

Чим краще підживити сою?

Ефективним методом є технологія підживлення сої добривами Інтермаг, вона ґрунтується на проведенні позакореневого обробітку. Він здійснюються в критичні етапи росту культури під час яких спостерігається найбільша потреба в елементах живлення (особливо в мікроелементах). Одним із таких етапів в розвитку сої є період 6-7 листків. Застосування в цей період водорозчинних добрив Інтермаг – Соя в поєднанні з Інтермаг Бор дозволяє оптимізувати розвиток кореневої системи та підсилити використання рослинами елементів живлення з ґрунту і добрив. З метою прискорення розвитку та стимулювання діяльності бульбочкових бактерій спільно з добривами Інтермаг-Соя та Інтермаг – Бор доцільно використовувати Інтермаг – Молібден в нормі 0,5-1 л/га. При його використанні посилюється синтез хлорофілу, підвищується біологічна фіксація атмосферного азоту. Даний захід в підсумку дасть можливість прискорити повноцінне закладання репродуктивних органів (стручків) та отримати високий урожай. Одночасно з добривами Інтермаг при необхідності проведення підживлення азотом сої, рекомендується використовувати розчин карбаміду. При потребі (попередньо перевірений на змішування) пестицид. 

Мікродобрива для сої

Ефективним є внесення мікродобрив у фазу бутонізації рослин сої. Підживлення в цей час сприяє:

  • підсиленому споживанню основних елементів з ґрунту
  • підвищується хворобо- і посухостійкість рослин
  • покращуються якісні показники врожаю.

Для забезпечення оптимального живлення в даний період, рекомендовано вносити комплексне добриво Інтермаг – Соя та Інтермаг – Молібден. Застосування останнього, на цьому етапі розвитку сої, є обов’язковим, оскільки за його участі в рослинах посилюється азотне живлення що сприяє росту урожайності та підвищенню вмісту білка.

Впровадивши комплексну програму підживлення сої, Ви отримуєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному із етапів внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.

Підживлення сої сульфатом магнію

Є два варіанти підживлення сої сульфатом магнію:

  • Використати сульфат магнію 7-водний 2-3 рази за вегетаційний період позакоренево (по листу). Це сприяє негайному надходженню всіх потрібних елементів до культури.
  • Також можна застосовувати гранульовану форму сульфату магнію прикоренево з нормою внесення  70-130 кг/га.

При внесенні прикоренево варто враховувати фізико-технічні характеристики грунту та вразі виявлення надмірної кислотності провести вапнування ґрунту для зменшення витрати добрив. 

Використовуючи сульфат магнію для сої можна отримати здорову та плодовиту культуру: сульфат магнію призначений для покращення обмінних процесів у рослини, що, відповідно, призводить до збільшення її загальної врожайності.

Добрива для сої:

Чи можна кропити сою під час цвітіння?

Кропити сою під час цвітіння є досить спірним питанням. Існують різні підходи та думки серед фахівців щодо цього. Зазвичай рекомендується уникати підживлення сої прямо під час цвітіння, особливо з використанням азотних добрив, таких як карбамід.

Це пов’язано з тим, що під час цвітіння сої рослини активно формують стручки та здійснюють опилку. Застосування азотних добрив у цей період може спричинити надмірний ріст рослин та збільшення вегетативної маси, що може негативно вплинути на формування плодів та урожайність.

Проте, у деяких випадках, за наявності певних дефіцитів поживних речовин у рослин, може бути виправданим проведення підживлення під час цвітіння. У такому випадку, рекомендується використовувати мінеральні добрива з більш збалансованим співвідношенням поживних речовин.

Вас також може зацікавити:

Call Now Button