Підживлення сої мінеральними та мікродобривами

Підживлення сої

Соя – одна з найпоширеніших зернобобових культур. Інтенсивне поширення сої обумовлене великим попитом на її продукцію, яка виступає як джерело високоякісного, за амінокислотним складом білка, так і цінного рослинного масла, що мають харчові та технічні застосування. Боби цієї культури містять в середньому: 37-42% білку, 19-22% олії та до 30% вуглеводів. Завдяки багатому та різноманітному хімічному складу соя широко використовується як харчова, кормова та технічна культура.

Потреби сої в добривах

Соя є економічно ефективною культурою. Вона вирощується з використанням невеликої кількості пестицидів та практично без внесення азотних добрив. Однак потреба рослин в азоті, як і в інших основних елементах живлення, протягом вегетації є досить значною. На формування врожаю 20 ц/га насіння та відповідної кількості соломи, соя виносить з ґрунту (кг/га): 160 – азоту, 70 – фосфору, 90 – калію, 130 – кальцію, 100 – магнію та 80 – сірки. Ці потреби компенсуються комплексними мінеральними добривами, такими як Яра Міла 16 або Поліфоска 8

Проте для нормального росту, розвитку та реалізації свого потенціалу, сої також необхідні в достатній кількості мікроелементи (молібден, бор і цинк). Як захід оптимізації живлення сої всіма необхідними елементами, спеціалісти компанії «ЗнамагроГрупп» рекомендують впроваджувати комплексні програми підживлення. Добрива Інтермаг, що використовуються в цих програмах, містять грамотно збалансований набір макро- та мікроелементів, необхідних для даної культури. Мікроелементи, які входять до їх складу, знаходяться в легкодоступній для рослин хелатній формі, що забезпечує їх повне, якісне та ефективне засвоювання листковою поверхнею. 

Як підживлювати сою

Технологія підживлення сої добривами Інтермаг ґрунтується на проведенні позакореневого обробітку. Він здійснюються в критичні етапи росту культури під час яких спостерігається найбільша потреба в елементах живлення (особливо в мікроелементах). Одним із таких етапів в розвитку сої є період 6-7 листків. Застосування в цей період водорозчинних добрив Інтермаг – Соя в поєднанні з Інтермаг Бор дозволяє оптимізувати розвиток кореневої системи та підсилити використання рослинами елементів живлення з ґрунту і добрив. З метою прискорення розвитку та стимулювання діяльності бульбочкових бактерій спільно з добривами Інтермаг-Соя та Інтермаг – Бор доцільно використовувати Інтермаг – Молібден в нормі 0,5-1 л/га. При його використанні посилюється синтез хлорофілу, підвищується біологічна фіксація атмосферного азоту. Даний захід в підсумку дасть можливість прискорити повноцінне закладання репродуктивних органів (стручків) та отримати високий урожай. Одночасно з добривами Інтермаг при необхідності проведення підживлення азотом сої, рекомендується використовувати розчин карбаміду. При потребі (попередньо перевірений на змішування) пестицид.

Ефективним є внесення мікродобрив у фазу бутонізації рослин сої. Підживлення в цей час сприяє:

  • підсиленому споживанню основних елементів з ґрунту
  • підвищується хворобо- і посухостійкість рослин
  • покращуються якісні показники врожаю.
Мікродобрива для сої

Для забезпечення оптимального живлення в даний період, рекомендовано вносити комплексне добриво Інтермаг – Соя та Інтермаг – Молібден. Застосування останнього, на цьому етапі розвитку сої, є обов’язковим, оскільки за його участі в рослинах посилюється азотне живлення що сприяє росту урожайності та підвищенню вмісту білка.

Впровадивши комплексну програму підживлення сої, Ви отримуєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному із етапів внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.