Підживлення соняшника мінеральними та мікродобривами

Підживлення соняшника
Соняшник – найважливіша олійна культура України. Сучасні високоолійні сорти та гібриди соняшника містять в насінні 50-55% жиру та 16-18,5% білка. Соняшникова олія займає перше місце серед олійних культур, а за смаковими якостями вона вважається однією з найкращих.

Соняшник, як культура, характеризується досить високими вимогами щодо живлення. Для формування врожаю насіння близько 20 ц/га соняшник виносить з ґрунту (кг/га): азоту – 110, фосфору – 50 та 250 – калію. 

Найбільша кількість поживних речовин надходить в рослину в першій половині вегетації – до цвітіння. Період від початку утворення корзин до цвітіння є критичним відносно поживних речовин. На цьому етапі сухі речовини накопичуються найінтенсивніше. Швидко росте стебло та формується корзина. Біля 50% поживних речовин, поглинутих рослиною протягом вегетації, споживається в цей період.

При вирощуванні високих врожаїв насіння соняшника, з відмінними показниками якості, значну увагу слід приділяти збалансованому живленню рослин. Для нормального росту, розвитку та отримання високого вмісту жиру, крім азоту, фосфору та калію необхідно як мінімум 12-15 елементів живлення. Особливу увагу слід приділити таким елементам як: бор, сірка, Mg, Zn, Mn, Cu і Mo. Для забезпечення соняшника необхідними елементами живлення спеціалісти компанії «Знамагро» розробили технології підживлення мікроелементними добривами, виходячи із фізіологічних потреб культури.

Позакореневе підживлення соняшника

Згідно розроблених рекомендацій, технологія підживлення соняшника водорозчинними добривами Інтермаг ґрунтується на проведенні позакореневого обробітку рослин (мікроелементами) в період формування 3-6 листків та у фазу бутонізації (8-10 листків). В перший критичний період (3-6 листків) для стимулювання розвитку кореневої системи та кращого закладання і формування кошиків рекомендується проводити підживлення мікродобривом Інтермаг – Бор в дозі 1 л/га. Застосування борних добрив, на цьому етапі, необхідно поєднувати з комплексним добривом Інтермаг – Соняшник (2 л/га). Це збалансоване за вмістом макро- і мікроелементів добриво, яке спеціально розроблене для підживлення соняшника. Його використання в період 3-6 листків забезпечує стимулювання розвитку кореневої системи та генеративних органів, що в підсумку впливає на підвищення врожайності культури. За недостатнього живлення рослин сіркою, на цьому етапі, потреба якої для соняшника є значною, добрива Інтермаг доцільно застосовувати спільно з добривом сульфат магнію. Норма його внесення становить 5–12 кг/га. При необхідності його можна поєднувати з попередньо перевіреним на змішування, пестицидом.

Наступним критичним етапом у розвитку соняшника є фаза бутонізації. Застосування у цей період (8-10 листків) 2 л/га мікродобрива Інтермаг-Соняшник, дозволить найкраще забезпечити рослини мікроелементами в найбільш доступних для них формах. Даний захід дозволяє інтенсифікувати процеси розвитку рослин та підвищити їх стійкість проти несприятливих погодних умов, шкідників і хвороб. Спільно із Інтермаг-Соняшник доцільно застосовувати халат цинку (Хелат Zn 14). Він з поміж всіх мікроелементів, суттєво впливає на врожайність та олійність насіння, беручи активну участь в метаболізмі жирів.

Впровадивши комплексну програму підживлення соняшника, Ви отримуєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному із етапів внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.

Call Now Button