Які добрива вносити на ячмінь?

Підживлення ячменю

Ячмінь – одна з високоврожайних зернових культур, яка займає важливе місце у зерновому балансі нашої країни. Вирощують цю культуру у всіх ґрунтово-кліматичних зонах. Ячмінь у порівнянні з іншими зерновими – найвибагливіша по відношенню до родючості ґрунту культура. Це зумовлено насамперед інтенсивним накопиченням органічної речовини за короткий проміжок часу та відносно слаборозвиненою кореневою системою, яка має підвищену чутливість до концентрації солей у ґрунтовому розчині, особливо у перший період росту та розвитку.

Пивоварний ячмінь у порівнянні з іншими зерновими виділяється підвищеними вимогами до харчування. Це дуже коротким вегетаційним періодом, який триває 90-100 діб і дуже інтенсивним засвоєнням поживних речовин. За винесенням елементів живлення ячмінь мало відрізняється від озимих культур. Для формування 5-6 т/га зерна разом із соломою ячмінь, приблизно, виносить із ґрунту, кг: Азоту – 85-110;Фосфору – 40-55; Калій – 100-120; Кальцій – 30-40; Магній – 20- 25; Сірка – 20-24.

Для задовільнення потреб культури в макроелементах радимо вносити комлексні мінеральні добрива Поліфоска або Яра Міла.

Відповідна кількість мікроелементів, г: Fe – 25-735, B – 20-260, Mn – 95-670, Cu – 40-110, Zn – 150-1060. Поглинання елементів живлення рослинами ячменю протягом вегетації відбувається рівномірно. Найбільшу потребу в поживних елементах відчувають у період: 1) кущування та початку стеблування; 2) закладки, формування та наливу зерна.

Мікродобрива для ячменю:

Позакореневе підживлення ячменю

При вирощуванні ячменю дуже важливо створити рослинам оптимальні умови харчування, оскільки на початку вегетації коренева система слаборозвинена і погано засвоює поживні речовини, що важко розчиняються. Як міра оптимізації харчування необхідно проводити позакореневе підживлення. Саме позакореневе, оскільки через листову поверхню найефективніше поглинаються мікроелементи, необхідні для оптимального росту рослин.

Для забезпечення ячменю необхідними мікроелементами фахівці компанії “ЗнамагроГруп” рекомендують використовувати комплексне добриво. Інтермаг – Зернові. Хімічний склад якого повністю відповідає фізіології мінерального харчування ячменю та виявляє високу ефективність. З метою покращення кущіста рослин та запобігання їх виляганню доцільно проводити підживлення спільно з добривом Інтермаг – Фосфор в нормі 2-3 л/га. При його використанні прискорюється дозрівання зерна та підвищується його якість.

Друге підживлення ячменю добривом Інтермаг – Зернові необхідно проводити у фазу виходу трубку – початок колошения. Застосування його в цей період разом із мікродобривом. Інтермаг – Титан, дозволяє інтенсифікувати фотосинтез та засвоєння поживних речовин із ґрунту. Цей захід дає змогу покращити виконання та якість зерна. З метою необхідності забезпечення рослин азотом та сіркою у зазначені етапи розвитку всі добрива Інтермаг можна поєднувати з розчином карбаміду та сульфату магнію, а також (попередньо перевіреним на змішування) пестицидом.

Впровадивши комплексну програму підживлення ячменю, Ви отримуєте якісне та кількісне збільшення врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші фахівці забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння та завершуючи збиранням урожаю.

Call Now Button