Сульфат магнію – один з основних елементів управління врожаєм

Сульфат магнію для рослин

Сірка в природі зустрічається як у вільному стані, так і у вигляді різних неорганічних і органічних сполук. В ґрунті сірка представлена у формі сульфатів, сульфідів, різноманітних органічних сполук. Накопичення органічних сполук сірки в ґрунтах відбувається за рахунок рослинних решток, мікроорганізмів і в меншій мірі тварин. Органічна речовина, накопичена в грунті, піддається мінералізації, в результаті якої утворюються сірковмісні мінеральні продукти, необхідні для живлення рослин.

 

 

Однак, недбале господарювання та зменшення кількості внесення органічних добрив призвело до виникнення дефіциту сірки в переважній кількості ґрунтів України. Візуальні ознаки нестачі сірки подібні до симптомів дефіциту азоту. Варто також зауважити, що за сірчаного голодування відбувається уповільнення надходження азоту в рослини. 

Сульфат Магнію
Колообіг сірки в природі

Кількість сірки, яка необхідна для формування однієї тонни врожаю

Культура Кількість сірки (кг)
Ріпак озимий 32-72
Ріпак ярий 8-20
Ячмінь ярий 4-5
Пшениця яра 3-4
Соя 7-8
Картопля 2-4
Найбільшу кількість сірки містять: ріпак, соняшник, соя, горох, кукурудза, значно менше – зернові культури і картопля. У насінні і листі, багатих білком, сірки міститься більше, ніж в стеблах і коренях (бульбах).

Найбільш ефективним способом нейтралізувати дефіцит сірки є підживлення сірковмісними добривами. Проте, при виборі добрива, необхідно зважати на форму елементів живлення, що містяться в ньому. Насамперед вони повинні легко дисоціювати, тобто повністю розчинятися у воді, не містити шкідливих домішок і вільної сульфатної кислоти. Це дасть змогу рослинам швидко засвоїти сірку та відновити фізіолого-біохімічні процеси.

Саме такі властивості має сульфат магнію, від виробників: хімічне підприємство «Альвернія» та «Siarkopol», Польща. 

Добрива для ліквідації дефіциту сірки:

Сульфат Магнію кристалічний

Сульфат магнію кристалічний MgO-16%, SO3-30%, використовується для позакореневого підживлення рослин.

Cульфат Магнію Гранульований

Сульфат магнію гранульований MgO-17%, SO3-35%, застосовується для внесення в ґрунт: в основне, або в рядок при посіві.

Використовуючи сірчані добрива прикоренево або позакоренево можна в найкоротші терміни задовольнити потребу сільськогосподарських культур як в сірці, так і в магнію.

Щоб отримати консультацію з приводу використання або замовлення добрив телефонуйте, або заповніть форму натиснувши кнопку:

Call Now Button