Чому важливо використовувати комплексні мінеральні добрива?

Які NPK добрива застосовувати

В умoвax iнтeнcивнoгo зeмлeрoбcтвa oдним iз нaйвaжливiшиx фaктoрiв, щo лiмiтують вeличину врoжaю, є дeфiцит в ґрунтax дocтупниx eлeмeнтiв живлення. Провівши глибокий аналіз, спеціалісти агропромислового розвитку країни, дійшли висновку, що Виробництво 95% сільськогосподарських культур залежить від якості верхнього шару ґрунту. 

 

Застосування мінеральних добрив на культурах

Однією із причин такого рішення є збільшення в останні роки, у сівозміні культур вибагливих до елементів живлення (кукурудза, соя,соняшник, цукровий буряк, зернобобові, коренеплоди); ріст врожаю основних польових культур, а з ним і винос мінеральних елементів живлення в тому числі і мікроелементів. На іншу думку, це пов’язано із суттєвими змінами в органо-мінеральному живленні рослин: різко скоротилося застосування збалансовакних добрив, порівняно із широко набутим в останні роки використанням висококонцентрованих добрив (карбамід, суперфосфат, амофос, хлористий калій), які не містять в своєму складі збалансованого набору елементів живлення.

Наприклад сірка – один із найважливіших мезоелементів, без якого не можливе життя рослин. За рівнем засвоєння рослинами вона посідає четверте місце після азоту, калію і фосфору. Сірка бере активну участь в азотному та білковому обмінних процесах та є одним з основних складових елементів рослинного білка, оскільки низка амінокислот (цистеїн, метіонін, цистит) є сірковмісними. Цей елемент також відіграє важливу роль у складі деяких вітамінів (В1 і Н), поліпшує фіксацію азоту з атмосфери, підвищує стійкість культур до хвороб і шкідників.

Важливий біогенний елемент, на який слід також звертати увагу під час вирощування сільськогосподарських культур — магній. Він є важливою складовою хлорофілу, де міститься 15-20% всього магнію, що засвоюється рослиною. Цей елемент забезпечує переміщення фосфору у рослинах, процеси дихання, перетворення азоту в білок. Має активуючу дію на низку ферментів, у першу чергу тих, що забезпечують білковий і вуглеводний обміни.

Якими мінеральними добривами можна ліквідувати дефіцит елементів живлення?

Для забезпечення рослин вищезгаданими елементами живлення, на ринку України та Європи за останні роки значної популярності набувають добрива YaraMila, від фінського виробника Yara.

Вони містять в кожній гранулі всі необхідні для рослини мікро- і макроелементи в правильному співвідношенні та доступній для рослин формі. Рослини отримують збалансоване живлення, в якому поєднано аміачний та нітратний азот, легко засвоювані форми фосфору, доступні для рослин на довший період у багатьох типах ґрунтів, а також хлорид чи сульфат калію.

Чому саме ці мінеральні добрива?

Мінеральні добрива є невід’ємним елементом програми живлення від компанії Yara. Завдяки різним співвідношенням азоту, фосфору і калію та збагаченню мезо- і мікроелементами, ці добрива якнайкраще забезпечують потребу рослин в збалансованому та оптимальному живленні. Крім цього, метаболічна взаємодія речовин та вдосконалений склад забезпечують краще всмоктування мезо- та мікроелементів у порівнянні з простими добривами, які застосовуються окремо. Універсальним мінеральним добривом Yara є формула NPK 16-16-16 яка повністю ліквідує нестачу елементів живлення в рослині

ЯраМіла 16
Комплексне мінеральне добриво YaraMila

Приведені дані говорять що придбати комплексні добрива на ринку України можливо. І дбаючи про високі врожаї важливо отримувати високу якість товарної продукції, яка значно залежить і від якості добрива. Слід відмітити, що останнім часом товарний ринок України переповнений різними комплексними добривами – але не завжди ці добрива  за якістю відповідають європейським стандартам. 

Тому, хочеться наголосити: думайте, агрономи, думайте!

©Опубліковані матеріали захищені авторським правом

Call Now Button