Вапнування ґрунту: Як зменшити витрати добрив?

Гранульоване вапно

Що  таке «вапнування»? Якщо звернутись до визначення цього поняття,  Вапнування –  спосіб хімічної меліорації ґрунту,  передбачаючий внесення вапнякових матеріалів у ґрунт з метою коригування зайвої його кислотності.

Чому вапнування важливе? Навіщо використовувати вапняк?

Спробуємо розібратись.

Спочатку поговоримо про кислотність ґрунту. Розрізняють кілька видів кислотності: активна (рН ґрунтового розчину), обмінна (обумовлена іонами Н+ і Аl3+ на зовнішній оболонці ґрунтових колоїдів), гідролітична (обумовлена іонами Н+ і Аl3+ у внутрішніх шарах ґрунтових колоїдів).

Ніби все просто.

Чому із зростанням кислотності грунту погіршується рівень врожаю культур та якість продукції?

Є пояснення. За поступового зростання кислотності ґрунту відбувається трансформація різноманітних сполук, процесів та енергії. Ця трансформація не позитивна, вона обумовлює поступове погіршення якості ґрунту, зниження показників врожайності культурних рослин і прибутковості агропідприємств.

Наприклад, за зниження рН грунтового розчину до 5,5 одиниць і нижче поступово зростає концентрація таких іонів, як H+, Al3+, Mn2+, Cu2+, Zn2+, Fe3+ до набуття ними токсичної дії на рослини. До того ж, частина цих іонів (H+, Al3+), насичуючи оболонку ґрунтового колоїду, також поступово витісняє корисні катіони такі як Са2+, Mg2+, K+, NH4+ та інші, які, нажаль, втрачаються  ґрунтовим профілем через  втрату його буферної здатності утримувати катіони на колоїдах. Результаті – рослини гостро відчувають їх дефіцит.

Для запобігання втрати мікроелементів рекомендуємо звернути увагу на вапнування грунту.

Зміна доступності елементів живлення зі зміною pH середовища
Зміна складу катіонів на оболонці грунтового колоїду за зростання кислотності грунту

Як компенсувати дефіцит мікроелементів у грунті?

Ви скажете, що ці зміни поживного режиму можна легко компенсувати внесенням більших норм добрив. Проте, мусимо Вас розчарувати. Ці зміни не такі вже і прості, як здається на перший погляд. 

По перше, дефіцит кальцію, калію, амонію та інших катіонів компенсувати не вдасться, бо внесені у вигляді добрив вони продовжуватимуть втрачатися через відсутність утримуючої здатності.

Також, очевидним наслідком таких змін у складі колоїдів є дефіцит фосфору, оскільки за зниження рН ґрунтового середовища відбувається хімічне зв’язування фосфат-іонів за допомогою алюмінію і заліза, концентрація яких набуває розмахів до токсичної дії на рослини. Тому фосфор, внесений Вами у ґрунт як добриво, теж буде зв’язуватися цими іонами.

Проте, слід звернути увагу на те, що ґрунт зазнає значно глибших і шкідливіших для його здоров’я змін на рівні колоїдів, відбувається їх пептизація. Простими словами, у ґрунті розпадаються агрономічно-цінні агрегати на дрібні частинки, що тягне за собою ущільнення ґрунту, зменшення простору для повітря і води, як наслідок погіршуються всі його властивості. При зменшенні кисню у ґрунті уповільнюються процеси мінералізації органічної речовини, що особливо критично для перетворення органічних сполук азоту. Це зумовлено зміною мікробіологічної активності. Так, за зниження рН ґрунтового розчину і поступового ущільнення у ньому починають функціонувати анаероби, а аероби такі як Nitrosomonas, Nitrobacter, Azotobacter гинуть.

До того ж, дефіцит кальцію і молібдену у кислому середовищі зумовлюють відсутність функціонування азот фіксуючих бактерій. За зниження рН нижче 5,5-6,5 одиниць залежно від виду у бобових культур не відбувається зараження кореневої системи бульбочковими бактеріями. 

Тож, вапнування ґрунтів є необхідним агротехнічним прийомом, який дає можливість оптимізувати комплекс показників родючості, що, в цілому, формують здоров’я ґрунту. 

Матеріали для вапнування

Для вирішення комплексу питань щодо якості грунту компанія «ЗНАМАГРО ГРУПП» пропонує гранульований вапняк українського виробництва, він має ряд переваг:

  • Високоякісний матеріал практично не має домішок: Al2O3 +Fe2O3 0,92 %;  SiO2  – 1,10 %
  • Висока реакційна здатність матеріалу: СаСО3 – 94 % (у перерахунку на СаО) – 53 %, MgO – 1,25 %.
  • Вологість матеріалу (до 4 %) відповідає державним стандартам і забезпечує високу розсипчастість.
  • Зручна гранульована форма дає можливість використати звичайні розкидачі для внесення.
  • Завдяки гранульованій формі вапняк легко рівномірно розподіляється по поверхні грунту.
  • Відсутність проблеми утворення пилу при внесенні.
  • Оптимізація здоров’я грунту і показників прибутковості агрофірм. 

Проводячи вапнування грунту знижується кислотність грунту, цим самим Ви заощаджуєте на використанні мінеральних добрив і отримуєте кращий врожай!

©Опубліковані матеріали захищені авторським правом

Call Now Button