Тарногран для ріпаку з бором

Tarnogran R – NPK (CaMgS) 3-9-19-(5-3-21) + B-0,2 

Тарногран Р з бором є неорганічне гранульоване багатокомпонентне добриво призначене для підживлення ріпаку, гірчиці білої, соняшнику,капусти та стручкових рослин, а також корнеплодів з поповненням потрібної дози азоту. Хімічний склад та форми компонентів в добриві забеспечують належне живлення рослин протягом усього вегетаційного періоду.

Рекомендується для широкого застосування при вирощуванні сільськогосподарських культур, котрі, крім фосфору та калію, потребують також сірку, кальцій та магній.

Стартова доза азоту забезпечує належний початковий ріст рослин.

Фосфор у добриві має проланговану дію.

Калій, що легко розчиняється у воді клієвої солі, сполучений в гранулах із сульфатом магнію, вивільнюється з неї повільно, забезпечуючи тим самим належне живлення рослин в наступних фазах розвитку.

Кальцій є важливою поживною речовиною сільськогосподарських рослин, переважно олійних та стручкових.

Магній, що міститься у добриві в сульфатній формі, є легкодоступним джерелом компоненту для кожної рослини.

Сірка, що містится у великій кількості має сульфатну форму та доступна для рослин протягом усього вегетаційного періоду.

Бор приймає участь в процесах цвітіння та зав’язування рослин.

Добриво Tarnogran R містить:

3%     азоту в амонійній формі (NH4)
9%     фосфору (P2O5), розчинного у неорганічних кислотах
19%   калію (K2O) у формі калійної солі,
5%     кальцію (CaO)
3%     магнію у складі сульфату магнію (MgO),
21%   сірки у сульфатній формі (SO3)
0,2%  бору (B) у формі тетраборату натрію.

Сумарно в 100кг добрива міститься 60 кг діючої речовини і 200 грам бору. До складу тарнограну входять хімічні сполуки з різною швидкістю вивільнення в грунт, це дає змогу рослинам використовувати поживні речовини з гранул протягом всього періоду вегетації. Гранульована форма добрива забезпечує рівномірне внесення і систематичне засвоєння поживних речовин.

Добриво Tarnogran R – найкраще добиво для олійних культур, завдяки правильному співвідношенню діючих речовин. Магній в сірчаній формі забезпечує краще засвоювання інших поживних речовин. Його доцільно вносити перед основною обробкою грунту або перед посівом, рекомендується використовувати на грунтах зі зниженою кислотністю, так як дане добриво має лужну реакцію.

Виробник: Siarkopol, Польща

Пакування:  біг-беги по 500 кг або 1000 кг.

Рекомендовані норми внесення:

тарногран р