Какие удобрения вносить на ячмень?

Підживлення ячменю

Ячмень – одна из высокоурожайных зерновых культур, занимающая важное место в зерновом балансе нашей страны. Выращивают эту культуру во всех почвенно-климатических зонах. Ячмень по сравнению с другими зерновыми – самая требовательная по отношению к плодородию почвы культура. Это обусловлено прежде всего интенсивным накоплением органического вещества за короткий промежуток времени и относительно слаборазвитой корневой системой, которая имеет повышенную чувствительность к концентрации солей в почвенном растворе, особенно в первый период роста и развития.

Пивоваренный ячмень по сравнению с другими зерновыми выделяется повышенными требованиями к питанию. Это объясняется очень коротким вегетационным периодом, который длится 90-100 суток и очень интенсивным усвоением питательных веществ. За выносом элементов питания ячмень мало отличается от озимых культур. Для формирования 5-6 т/га зерна вместе с соломой ячмень, примерно, выносит из почвы, кг: азота – 85-110, Р2О5 – 40-55, К20 – 100-120, CaO – 30-40, MgO – 20- 25, SO3 – 20-24. Соответствующее количество микроэлементов, г: Fe – 25-735, B – 20-260, Mn – 95-670, Cu – 40-110, Zn – 150-1060. Поглощение элементов питания растениями ячменя в течение вегетации проходит не равномерно. Наибольшую потребность в питательных элементах испытывают в период: 1) кустования и начала стеблевания; 2) закладки, формирования и налива зерна.

Внекорневая подкормка ячменя

При вирощуванні ячменю, дуже важливо створити рослинам оптимальні умови живлення, оскільки на початку вегетації коренева система слаборозвинута та погано засвоює важкорозчинні поживні речовини. Як захід оптимізації живлення необхідно проводити позакореневе підживлення. Саме позакореневе, оскільки через листову поверхню найефективніше поглинаються мікроелементи, які необхідні для оптимального росту рослин.

Для забезпечення ячменю необхідними мікроелементами, спеціалісти компанії “ЗнамагроГрупп” рекомендують використовувати комплексне добриво Інтермаг – Зернові. Хімічний склад якого, повністю відповідає фізіології мінерального живлення ячменю та проявляє високу ефективність. З метою покращення кущистості рослин та запобігання їх виляганню доцільно проводити підживлення спільно з добривом Інтермаг – Фосфор в нормі 2-3 л/га. При його використанні пришвидшується дозрівання зерна та підвищується його якість.

Друге підживлення добривом Інтермаг – Зернові потрібно проводити в фазу виходу в трубку – початок колосіння. Застосування його в цей період, спільно з мікродобривом Інтермаг – Титан, дозволяє інтенсифікувати фотосинтез та засвоєння поживних речовин із ґрунту. Цей захід, в підсумку, дає можливість покращити виповненість та якість зерна. З метою необхідності забезпечення рослин азотом і сіркою, в зазначені етапи розвитку, всі добрива Інтермаг можна поєднувати з розчином карбаміду та сульфату магнію, а також (попередньо перевіреним на змішування) пестицидом.

Впровадивши комплексну програму підживлення ячменю, Ви отримуєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному із етапів внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.