Підживлення ячменю мінеральними та мікродобривами

Підживлення ячменю

Ячмінь — одна з високоврожайних зернових культур, яка займає важливе місце в зерновому балансі нашої країни. Вирощують цю культуру в усіх ґрунтово-кліматичних зонах. Ячмінь порівняно з іншими зерновими – найвибагливіша відносно родючості ґрунту культура. Це зумовлене, насамперед, інтенсивним нагромадженням органічної речовини за короткий проміжок часу та відносно слаборозвиненою кореневою системою, яка має підвищену чутливість до концентрації солей в ґрунтовому розчині, особливо в перший період росту та розвитку.

Пивоварний ячмінь, порівняно з іншими зерновими, виділяється підвищеними вимогами до живлення. Це пояснюється дуже коротким вегетаційним періодом, який триває 90-100 діб, та дуже інтенсивним засвоюванням поживних речовин. За виносом елементів живлення ячмінь мало відрізняється від озимих культур. Для формування 5-6 т/га зерна разом з соломою ячмінь, приблизно, виносить з ґрунту, кг: азоту – 85-110, Р2О5 − 40-55, К20 − 100-120, CaO − 30-40, MgO – 20-25, SO3 – 20-24. Та відповідну кількість мікроелементів, г: Fe – 25-735, B – 20-260, Mn – 95-670, Cu – 40-110, Zn – 150-1060. Поглинання елементів живлення рослинами ячменю, протягом вегетації, проходить не рівномірно. Найбільшу потребу в поживних елементах відчувають в період: 1) кущування та початок стеблування; 2) закладання, формування та наливу зерна.

Позакореневе підживлення ячменю

При вирощуванні ячменю, дуже важливо створити рослинам оптимальні умови живлення, оскільки на початку вегетації коренева система слаборозвинута та погано засвоює важкорозчинні поживні речовини. Як захід оптимізації живлення необхідно проводити позакореневе підживлення. Саме позакореневе, оскільки через листову поверхню найефективніше поглинаються мікроелементи, які необхідні для оптимального росту рослин.

Для забезпечення ячменю необхідними мікроелементами, спеціалісти компанії “ЗнамагроГрупп” рекомендують використовувати комплексне добриво Інтермаг – Зернові. Хімічний склад якого, повністю відповідає фізіології мінерального живлення ячменю та проявляє високу ефективність. З метою покращення кущистості рослин та запобігання їх виляганню доцільно проводити підживлення спільно з добривом Інтермаг – Фосфор в нормі 2-3 л/га. При його використанні пришвидшується дозрівання зерна та підвищується його якість.

Друге підживлення добривом Інтермаг – Зернові потрібно проводити в фазу виходу в трубку – початок колосіння. Застосування його в цей період, спільно з мікродобривом Інтермаг – Титан, дозволяє інтенсифікувати фотосинтез та засвоєння поживних речовин із ґрунту. Цей захід, в підсумку, дає можливість покращити виповненість та якість зерна. З метою необхідності забезпечення рослин азотом і сіркою, в зазначені етапи розвитку, всі добрива Інтермаг можна поєднувати з розчином карбаміду та сульфату магнію, а також (попередньо перевіреним на змішування) пестицидом.

Впровадивши комплексну програму підживлення ячменю, Ви отримуєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному із етапів внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.