Ріпак

Ріпак
Ріпак – надзвичайно цінна олійна культура, одне із важливих джерел рослинної олії. Насіння озимого ріпаку містить 45-50 % олії, ярого – до 35%, 24-31% білка, 6-12% клітковини. За площею посіву та валовим виробництвом ріпак є другою олійною культурою в країні, поступаючись лише соняшнику. Залежно від року вирощування під культурою зайняті майже 1-2 % ріллі України.

Ріпак, як культура характеризується досить високими вимогами щодо живлення. Для отримання оптимального урожаю насіння в межах 30 ц/га і більше під озимий ріпак необхідно внести (кг/га): N − 120-220, P2O5 − 60-140, K2O − 150-180, MgO − 30-50 і SO3 – 50, а також ряд мікроелементів.

Забезпечення рослин озимого та ярого ріпаку основними елементами живлення є одним із визначальних чинників доброго їх розвитку і високої продуктивності. Проте, високий врожай ріпаку можна отримати тільки при достатньому забезпеченні необхідними елементами живлення протягом всього періоду вегетації. Максимальна потреба його в макро- та мікроелементах починається з початком весняної вегетації, та триває до кінця цвітіння. Особливо значну увагу слід приділити живленню ріпаку ранньою весною, коли низька температура призводить до затримки розвитку кореневої системи, що негативно впливає на засвоєння поживних елементів з ґрунту (азоту, сірки, бору марганцю і молібдену), в яких рослини відчувають гостру потребу в дану фазу розвитку.

Протягом всього періоду вегетації рослин озимого ріпаку можна виділити 3 основних “критичних ” етапи, під час яких спостерігається найбільша потреба в поживних речовинах (особливо в мікроелементах):

  1. формування листової розетки (листове підживлення дозволяє підготувати рослину до зими);
  2. формування стебла (забезпечує активацію морфо-фізіологічних процесів);
  3. зав’язування та розвиток бруньок, а також кінець цвітіння (покращує процеси цвітіння, формування та розвитку насіння).

Цільовим та водночас найбільш ефективним способом компенсації дефіциту мікроелементів в рослинах є позакореневе підживлення – власне таким заходом Ви можете якісно допомогти культурі в критичні періоди росту та розвитку. На сьогоднішній день, спеціалістами компанії “Знамагро” в ряді великих фермерських господарств впроваджені комплексні програми підживлення ріпаку мікродобривами та вже отримані чудові результати. При позакореневому підживленні прибавка врожаю в середньому становила 4-7 центнерів на гектар (з 28 ц/га без обробітку до 34 ц/га – при проведенні двохразового підживлення мікродобривами Інтермаг).

Технологія підживлення озимого ріпаку водорозчинними добривами Інтермаг, ґрунтується на проведенні позакореневого обробітку мікроелементами восени в період формування розетки і на весні при відновленні вегетації та у фазу бутонізації (зелений бутон). Восени при утворенні 3-5 листків ріпаку, для стимулювання розвитку кореневої системи та підвищення стійкості рослин до несприятливих умов перезимівлі, рекомендується проводити підживлення мікродобривом Інтермаг – Бор в дозі 1 л/га. Застосування бору необхідно поєднувати з комплексним добривом Інтермаг – Олійні, що забезпечує стимулювання розвитку генеративних органів, які формуються в осінній період.

Навесні в умовах тривалих холодів розвиток кореневої системи затримується та обмежується поглинання елементів живлення. Тому першу обробку на весні рекомендовано проводити в період поновлення вегетації озимого ріпаку (для ярих сортів – фаза 6-7 листків) добривами Інтермаг – Олійні (2 л/га) спільно з Інтермаг – Бор (1 л/га )та Інтермаг – Молібден (0,5-1 л/га). Для забезпечення рослин в цей період азотом та сіркою, внесення добрив Інтермаг необхідно комбінувати з розчином карбаміду та сульфату магнію.

Ефективним є внесення мікродобрив у фазі бутонізації (зелений бутон). Підживлення на цьому етапі сприяє більш дружньому цвітінню і кращому утворенню квіток та насіння. З метою забезпечення цих умов, рекомендовано вносити спеціально приготовлені для ріпаку комплексні добрива Інтермаг – Олійні в поєднанні з Інтермаг – Бор та Інтермаг – Титан. Застосування останнього дозволяє інтенсифікувати фотосинтез і засвоєння поживних речовин з грунту та стимулює процеси запилення та зав’язування плодів.

Впровадивши комплексну програму підживлення ріпаку, Ви отримаєте якісну та кількісну прибавку врожаю при мінімальних витратах на гектар. На кожному етапі внесення добрив наші спеціалісти забезпечать інформаційно-консультаційний супровід, починаючи від стадії передпосівної обробки насіння, та завершуючи збором врожаю.